top of page

MIRAVEL

HØJSKOLEKURSUS

I det eksemplariske lederskab i de frie skoler

 

14. - 21. september
Nærvær - Samvær - Kultur - Bevægelse 
11.500 Kr.
WOW sikke et sted!
Midt i nationalparken og vindistriktet Languedoc finder vi denne perle, Domaine de Miravel, en gammel vandmølle, der ligger i den smukkeste dal, direkte ved floden i den mest vidunderlige uberørte natur. Stedet er nænsomt restaureret med økologiske materialer. Her er en sjælden skønhed og ro. Terasser med udsigt, swimmingpool, store og lækre fællesrum samt 16 store skønne værelser, som danner ramme om vores nye højskole. Her vil vi tilbyde Højskole 2.0  - alt godt for krop og sjæl, tid til fordybelse og oplysende nærvær.  Vi laver højskole med og for mennesker i samspil med musik, sang og den lokale natur og kultur. Højskoleuger der kaster glans over livet.
miravel1.jpg
blomstervæg.jpg
82P2ybG2SC24h8KCtgNT2g.jpg
medpool.jpg
Netværksbaseret inspirationskursus med udsyn og indsigt

Det eksemplariske lederskab udøves af den leder, der vælger at fremstå, som den han er: som et helt menneske med sin faglighed, sine drømme, antagelser, værdier, styrker og svagheder. Med andre ord en leder, der udøver et autentisk eller – som vi har valgt at kalde det -  et eksemplarisk lederskab. 

En autenticitet, der udspringer af stor selvindsigt, veludviklede relationelle kompetencer og lysten til ledelsesopgaver, der dels handler om at sikre medarbejdernes motivation og trivsel i en ånd præget af dialog og samvær, psykologisk støtte og anerkendelse. Og dels at sikre optimal daglig drift ved at definere mål, uddelegere opgaver, tildele ressourcer, udvise beslutsomhed og understøtte medarbejdernes arbejdsindsats.

 

Forløbet bygges op omkring netværkstanken: 

Vi mødes for at give.

 

Det bliver deltagernes erfaringer, viden og behov, der sætter dagsordenen i en ramme, hvor vi sikrer, at vi sætter fokus på såvel det personlige, det relationelle og det faglige domæne.

Dermed vil indholdet have en klar eklektisk tilgang præget af deltagernes viden og konkrete erfaringer.

Ved at kaste et blik på ugeprogrammet ser man, at der er afsat moduler til de forskellige domæner. Ideen er, at du som aktiv deltager, gør dig overvejelser omkring disse emner og gerne finder

det domæne og den tid, hvor du vil bidrage. I så fald kontakter du Per, som vil sørge for at koordinere oplæggene og opdatere programmet. Det er dog slet ikke noget krav for at deltage.

Det personlige lederskab

For den der ikke ved hvilken havn han styrer imod, er ingen vind gunstig (Seneca)

At være leder kræver, at du træder i karakter som menneske, og stiller dig selv grundlæggende spørgsmål som: Hvem er jeg? Hvem er jeg, når jeg er leder?  Hvorfor har jeg valgt at blive leder?

Du har formentlig gjort dig nogle overvejelser både da du valgte at blive leder og i din ledelse. De er helt sikkert værdifulde også for andre. Derfor håber vi at du vil bringe dig selv i spil omkring det personlige lederskab og måske bidrage med oplæg, overvejelser o.a.

 Med udgangspunkt i bl.a. Kierkegaard kommer vi omkring:

    •    Hvorfor er du leder?

    •    Hvad vil du med dit lederskab?

    •    Er du i stand til at lede dig selv?

    •    Menneske før du er leder!

    •    En god leder – et godt menneske?

    •    Ligeværdighed er ikke det samme som lighed!

    •    Meningen med ledelse – hvilken havn vil du styre imod?

Ovenstående er ikke udtømmende så byd endelig ind med det der rører sig hos dig.

Det relationelle lederskab

Skolen er en social praksis, der er formet af relationelle forbindelser forbundet af kommunikation. Og gennem kommunikation sætter vi os selv i spil som ledere. På de frie skoler arbejder vi med værdier, som vi lever med, for og ved, og som udvikles, udøves og manifesterer sig gennem de mennesker, der har deres virke på stedet. De dialogiske processer er det vi er henvist til, når vi skal forandre, forny og forankre og gennem disse processer kan vi erfare og håndtere de forskelligheder, der, hvis vi processer det, er vores styrke.

Ledelse som social praksis sætter fokus på, hvordan ledelse udvikles i sociale relationer og kontekster, der påvirkes af en række psykologiske processer, som igen formes af samfundsmæssige betingelser. De sociale relationer må derfor forstås på baggrund af de samfundsmæssige livsbetingelser, som ledelse udspiller sig under.

På dette modul er vi optaget af:

Hvordan vi bliver klogere på kommunikation som udveksling af betydning mellem mennesker. 

Hvordan vi kan styrke det relationelle lederskabskab gennem dette.

Hvordan vi gennem dialogiske redskaber kan skabe andre og nye samtaler og fortællinger, der styrker skolen som social praksis.

Hvordan vi gennem den dialogiske praksis kan højne den relationelle ledelse af selvledende 

mennesker og teams.

Det faglige lederskab

Skolen er blevet en politisk kampplads. De frie skolers eksistensberettigelse og legitimitet er ikke mejslet i sten. Behovet for at kunne formulere vores mission, at drive skole på vores eget værdigrundlag, er derfor mere relevant end nogensinde. 

Alle, der beskæftiger sig med undervisning, vil gerne bibringe de underviste kvalifikationer og kompetencer. Kvalifikationer forstået som det at mestre en disciplin eller en faglighed. Kompetencer i form af bredere evner til fx at samarbejde og lede sit eget liv. Frie skoler er derudover forpligtede på et eget værdigrundlag, som vi derfor må ønske at præge eleverne/deltagerne med. Ord som fællesskab, demokrati og ligestilling skal derfor materialisere sig i skolens daglige praksis, i små og store beslutninger, i tilrettelæggelsen af aktiviteter, i omgangen med hinanden. 

Modulet ’Det faglige lederskab’ kan handle om ledelse af pædagogiske udviklingsprocesser på skolerne. Det kan også handle om at diskutere med hinanden, hvad det egentlig er, vores børn og unge har brug for i en tid, hvor kineserne kommer, hvor Google er i færd med at købe og uddanne næste generation, der opsættes tryghedskameraer i gaderne – og jorden er ved at gå under.  

Men det kan også handle om at lede implementeringen af værdigrundlaget – fra tanke til ord og handling. Hver dag. Er det bare en egenskab, man har som leder på en fri skole, at ’den sidder lige i skabet’ hver gang? Eller kan man blive bedre til det? Og hvor går man hen for at hente sparring, perspektivering og støtte til processen? 

Program: 
Miravel-program.png

Styregruppen

Kurset er udviklet og tilrettelagt af en styregruppe:

 

Per Larsen, tidl. forstander for Den Rytmiske Højskole

Sven Wortmann, leder af Gudenådalens friskole

Mette Hjort-Madsen, Konst. Vicedirektør, Efterskolernes sekretariat

Torben Egeris, forstander for Højskolerejser

Der oprettes en Facebookgruppe som kursusdeltagerne kan blive medlem af og dermed udveksle spørgsmål og råd før kursets start, hvilket hjælper med  til at udvikle indholdet på kurset.

 

Traveller's%20Compass_edited.png
Kursusledere:
IMG_3164.JPG

Torben Egeris

Forstander, Højskolerejser

Startede rejsekurserne på Højskolen Snoghøj i 2004 og har siden arrangeret og gennemført rigtig mange rejser, især til Italien. 

Medbringer klaver og sanghæfter og sørger for det gode humør og at alting klapper.

Har været forstander for Højskolen Snoghøj fra 2003 til 2013.

Pianist og komponist gennem hele livet. 

Har arbejdet med psykologi, filosofi og selvudvikling, samt vandring, svømning og gymnastik siden 1993.

 

Per Larsen

Et dejligt levet liv med musikken som følgesvend har sat sine spor. 

Et arbejdsliv og et personligt liv som med "højskolen" i blodet. Dels som initiativtager til og efterfølgende som forstander på Den Rytmiske Højskole i Odsherred og dels som leder af Muskelsvindfondens store gruppe af frivillige hjælpere. Har derudover arbejdet som organisationskonsulent med særligt fokus på skabelsen af det gode (arbejds-) liv – med menneskelig trivsel i centrum.

 

pezenas.jpg
heric_edited.jpg
Det Praktiske

Pris : 11.500 kr. inkluderer:

Transport, Logi, alle måltider med drikkevarer, kursus og Udflugter!

Deltagerantal og tilmelding

Der kan højst være 16 deltagere og der skal mindst være 12 deltagere for at kurset gennemføres. Der gives løbende orientering om antallet af deltagere, og så snart antallet er på 12 og derover gives der en hensigtserklæring om rejsens gennemførelse.

Ved tilmelding betales et depositum på 150o kr.  - som returneres hvis rejsen ikke gennemføres.

Når du har sendt din tilmelding modtager du en mail med kontonummer, hvortil depositum overføres.

Du vil herefter modtage en mail med kvitering, og så vil du fortløbende blive orienteret om rejsens udvikling.


Restbeløbet opkræves ca. to måneder før kursusstart.

 

klima_edited.jpg

Afbestillingsforsikring

Vær opmærksom på at du ved afbud senere end 4 uger før rejsen er forpligtet til at betale den fulde pris, da alle rejseudgifter er betalt på dette tidspunkt, hvorfor vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring.

Se evt. Europæiske rejseforsikring

 

Flybilletter, Boardingpas og Bagageregler

 

Kopi af flybilletter sendes pr. mail. Men for at gøre det let for dig mødes vi i lufthavnen, hvor jeg medbringer alle billetter og sørger for boardingpas.

 

Du må medbringe

1 stk. bagage på 20 kg.

1 stk håndbagage 56 x 45 x 25cm

1 stk håndbagage 45 x 36 x 20cm

se norwegian

bottom of page